Het Tactisch-Strategisch-Execution                      (TSE) model

Om een bedrijf efficiënt te leiden op tactisch en strategisch niveau heb je een solide structuur nodig. Dit dient dan ook als de basis voor ons platform.

OPPORTUNITEITEN

Een afwijking in de werking wordt gezien als een opportuniteit om te verbeteren en het probleem structureel op te lossen.

COMPLIANCE

Het begint met te voldoen aan allerhande wetgevingen, bijvoorbeeld ISO-normen.

COMMUNICATIE

Gestructureerd overleg zorgt voor duidelijkheid qua acties en beslissingen.

Het Tactisch Strategisch Model (TS-model) is een analytisch kader dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van zakelijke strategieën. Het model onderscheidt twee niveaus van besluitvorming: het strategische niveau, waar langetermijndoelen en algemene richtingen worden vastgesteld, en het tactische niveau, waar concrete stappen en middelen worden bepaald om deze doelen te bereiken. Door deze tweedeling helpt het TS-model organisaties bij het vertalen van overkoepelende strategische visies naar praktische uitvoering, waarbij strategische keuzes worden omgezet in operationele plannen en acties. Hierdoor bevordert het model een gestructureerde aanpak van strategisch management en helpt het bij het stroomlijnen van besluitvorming op verschillende niveaus binnen een organisatie.

STRATEGIE

Een duidelijke toekomstvisie zorgt dat alle medewerkers weten hoe ze kunnen bijdragen.

PROCESSEN

Processen zorgen voor een vlotte dagelijkse werking en creëren overzicht in hoe het bedrijf functioneert.

ORGANISATIE

Alle medewerkers kennen hun plaats in de organisatie en weten wat er van hen wordt verwacht.

too-doo brengt je strategie tot leven