Het platform voor het plannen en uitvoeren van je strategie

Breng strategie, vergaderingen en processen samen. Zo blijft strategie niet bij woorden, en weten management teams hoe ver het bedrijf staat.

Houd volledig overzicht over alle lopende en achterstallige acties binnen je organisatie
Jouw persoonlijk dashboard en actieregister geven een actueel overzicht van al je activiteiten.

In deze cockpit hebben managementleden een volledig beeld van alle activiteiten binnen de organisatie, waardoor ze kunnen controleren of taken worden opgevolgd en de werkdruk in balans blijft. 

Op deze manier blijven de prioriteiten zichtbaar en kan er snel worden bijgestuurd indien nodig. 
Breng structuur in vergaderingen, werk taken bij en maak gebruik van het dashboard voor effectieve opvolging
Vergader doeltreffend met vaste agendapunten voor elke herhalende vergadering als management- of sales meetings. 

De takenlijst biedt een compact, maar duidelijk zicht op de status van alle taken. Filteren en gegevens afschermen, is op elk moment mogelijk.

Op deze manier gaat er geen tijd verloren en blijft geen enkele taak onbehandeld.
Maak de bedrijfsstrategie duidelijk door ze om te zetten in concrete doelstellingen en acties
Van missie en visie naar duidelijke doelstellingen. Definieer KPI’s en betrek iedereen door strategieën uit te werken en acties aan te koppelen.

Vergeet de bedrijfswaarden niet en maak ook werk van de SWOT- en stakeholder analyse. Vul enkele velden in en too-doo zorgt voor de juiste positioneringen in de kwadranten.

Op deze manier is de volledige organisatie betrokken en werkt iedereen samen aan groei en strategie.
Volg de lopende strategische projecten op en stuur bij waar nodig
Eens de strategie duidelik is zorgen we met projecten dat de strategie tat uitoering komt.

Definieer je projecten, stel je team samen en creéer acties die de organisatie gaan vooruit helpen. In een duidelijke overzicht zie je in één oogopslag welke projecten er goed en minder goed lopen.
Definieer alle bedrijfsprocessen en houd rekening met relevante factoren
De processtappen vormen de kern van elk proces en worden daarom centraal geplaatst in het turtle diagram.

Alle vereisten voor het uitvoeren van het proces en alle factoren die het proces kunnen beïnvloeden, worden in de omliggende blokken opgenomen.

Op deze manier is elk proces duidelijk voor iedereen en kent iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden.

Bepaalde zaken worden het beste op bedrijfsniveau bekeken en aangepast indien nodig.
Definieer rollen en verantwoordelijkheden en stel de competenties per medewerker vast
Bij het inrichten van de organisatie is het van essentieel belang om duidelijkheid te scheppen omtrent de rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers.

Daarnaast is het eveneens cruciaal om de competenties van elke medewerker nauwkeurig in kaart te brengen.

Door deze aspecten zorgvuldig te definiëren, ontstaat er helderheid en structuur binnen de organisatie, wat bijdraagt aan een efficiënte en effectieve samenwerking.
Registreer klachten, meldingen en rapporten, en pak ze systematisch aan
Om ervoor te zorgen dat er adequaat wordt gereageerd op de behoeften van medewerkers en klanten, is het van essentieel belang om klachten, meldingen en rapporten zorgvuldig te registreren en vervolgens op structurele wijze aan te pakken.

Door deze processen nauwkeurig te volgen, kan je waardevolle inzichten verkrijgen en passende oplossingen bieden om de tevredenheid van medewerkers en klanten te verbeteren.

Bovendien draagt een systematische aanpak bij aan het bevorderen van een efficiënte werkomgeving en het optimaliseren van de bedrijfsprestaties.

Deze management teams
werken al efficiënter

"Een hele praktische, simpele tool die het toelaat om onze manier van denken en werken te structureren"

Hilde Dejonghe

Managing Director bij Conhexa

“Een frisse webtool met een zeer praktische procesvisualisatie”

Johan Delauw

Managing Director bij Maaat

"Door too-doo kunnen we gemakkelijk de visie en missie van SCE doorgeven aan alle werknemers"

Andy Vanparys

CEO bij SCE

"Heel gebruiksvriendelijke webapplicatie die perfect visueel structuur brengt in onze processen en bovendien een onmisbare lijst van acties bijhoudt die ons helpt focussen op wat echt belangrijk is."

Yves De Permentier

Operations & Sales Manager bij Norm & Intersan

"too-doo geeft mij inzicht en overzicht van de afgesproken acties tijdens de verschillende vergaderingen en projectmeetings in onze organisatie."

Bart De Bie

CEO bij Liberoo

"too-doo zorgt voor focus en doelgerichtheid, met alle neuzen in dezelfde richting i.p.v. een kluwen aan goedbedoelde ideeën en acties zonder overzicht en leidraad."

Tom van den Zegel

Managing Director bij GH-Ulma

"too-doo is zoals een ERP pakket voor leidinggevenden om structuur te brengen"

Steven Beirinkx

CEO bij BM Engineering

"Door too-doo kunnen we gemakkelijk de visie en missie van SCE doorgeven aan alle werknemers"

Andy Vanparys

CEO bij SCE

“Een systeem om onze processen te monitoren waardoor we snel kunnen bijsturen waar nodig”

Kaat Meijer

Procurement & Supply Chain Manager

“Een frisse webtool met een zeer praktische procesvisualisatie”

Johan Delauw

Managing Director bij Maaat

"Een hele praktische, simpele tool die het toelaat om onze manier van denken en werken te structureren"

Hilde Dejonghe

Managing Director bij Conhexa

too-doo brengt je strategie tot leven