Management teams gebruiken
too-doo dagelijks om hun strategie om te zetten in actie

"too-doo is zoals een ERP pakket voor leidinggevenden om intern structuur te brengen"
De vergadercultuur is veel verbeterd, en de processen zijn niet meer op buikgevoel.

CEO bij BM Engineering

"Door too-doo kunnen we gemakkelijk de visie en missie van SCE doorgeven aan alle werknemers"
Met het management team hebben we de vertaalslag kunnen maken van strategie naar actie voor de groep.

Co-owner & CEO bij SCE

"Sinds we too-doo gebruiken zijn de interne verantwoordelijkheden veel duidelijker"
De communicatiekanalen zijn nu beter. Iedereen is meer op de hoogte van wat er intern allemaal aan het gebeuren is. Met de OGSM-methode vertalen we de objectieven die dan doorstromen naar acties en projecten waar heel het team aan kan werken.

Founder & CEO bij Mobility Plus

"too-doo is een ondersteuning op strategisch en op tactisch niveau"
Het is een tool die structuur brengt en die een ondernemende organisatie mogelijkheden biedt om je strategie en de tactische zaken duidelijk in beeld te brengen. Het brengt een beetje alles samen. Het maakt je strategie duidelijk. Je kunt je acties van vergaderingen opvolgen en het biedt je de mogelijkheid om ook je processen in kaart te brengen

CEO bij van Hoorebeke Timber (2020-2023)

"Een frisse webtool met een zeer praktische procesvisualisatie"
Dit had ik nodig om van mijn oude structuur over te stappen naar mijn nieuwe. too-doo maakt onze processen duidelijker en simpeler. We nemen ook de ISO learnings mee in het verhaal. En, wij als management zien wat er goed loopt vandaag, wat niet of achter … en dat allemaal op één plaats.

Managing Director bij Maaat

"Een hele praktische, simpele tool die het toelaat om onze manier van denken en werken te structureren"
Met too-doo kunnen we focussen leggen en stap voor stap alles voor iedereen goed in kaart brengen. I geloof er in dat het een tool is die veel ondernemers kan helpen in de verdere ontwikkeling van hun onderneming.

Managing Director bij Conhexa

"Dankzij too-doo hebben we nu een monitoringssysteem voor onze processen, waardoor we indien nodig snel kunnen bijsturen."
Dit geldt voor alle aspecten van een proces: van verantwoordelijkheden tot middelen. En dat geldt zeker ook voor de risico's en kansen. Door acties eraan te koppelen, worden we gestimuleerd om regelmatig te evalueren en snel te reageren. Ook de opvolging van onze ISO 14001-gerelateerde acties en processen blijft overzichtelijk en gemakkelijk op te roepen tijdens de jaarlijkse audit.

Kaat Meier

Procurement & Supply Chain Manager

"We beschikken nu over een volledig overzicht van onze wereldwijd verspreide organisatie en structuur, wat alleen maar tijdswinst oplevert."
Alle teamleden kunnen op één enkele locatie toegang krijgen tot de informatie die voor hen relevant is. Onze strategie is voor iedereen beschikbaar en de bijbehorende acties kunnen eenvoudig worden gevolgd. Door non-conformiteiten aan te pakken in too-doo, werken we het hele jaar door aan onze ISO-certificering.

Onur Günduz

CTO

too-doo brengt je strategie tot leven