Wat is OGSM?

Gert Van De Viiver
August 4, 2023
5 min read
Wat is OGSM?

OGSM is een managementtool die wordt gebruikt om de bedrijfsstrategie en planning te structureren en te communiceren. Het biedt een kader voor het formuleren van doelstellingen, meetbare doelen, strategieën en prestatie-indicatoren. Hierdoor kunnen bedrijven hun prestaties beter bewaken en bijsturen waar nodig.

De oorsprong van OGSM

OGSM is ontstaan als een methode voor het structureren van bedrijfsplanning in grote Japanse bedrijven als Honda en Toyota. Het idee verspreidde zich snel naar het westen en wordt nu wereldwijd gebruikt door bedrijven van verschillende groottes en industrieën.

Het ontstaan van OGSM

De OGSM-methode is ontstaan doordat Japanse bedrijven behoefte hadden aan duidelijke communicatie en samenwerking binnen teams. Alleen zo konden zij hun complexe supply chains en productieprocessen efficiënt managen. De OGSM-methode bood een gestructureerde aanpak om bedrijfsdoelen op elkaar af te stemmen en te realiseren.

De OGSM-methode is een afkorting van Objective, Goals, Strategies en Measures. Het is een eenvoudige en effectieve manier om bedrijfsdoelstellingen te formuleren en te bereiken. Objective verwijst naar het uiteindelijke doel dat een bedrijf wil bereiken. Goals zijn concrete en meetbare doelen die bijdragen aan het behalen van het uiteindelijke doel. Strategies zijn de manieren waarop de doelen worden bereikt en Measures zijn de criteria waarmee het succes wordt gemeten.

De invloed van Japanse bedrijfsvoering

De Japanse bedrijfscultuur van continu verbeteren en teamwerk was de inspiratie voor de OGSM-methode. Het idee was om bedrijfsdoelstellingen inzichtelijk te maken en teamleden duidelijke richting te geven, zodat zij gericht konden werken aan het verbeteren van producten en processen.

De Japanse bedrijfscultuur is gebaseerd op de filosofie van Kaizen, wat staat voor continu verbeteren. Dit houdt in dat medewerkers voortdurend op zoek zijn naar manieren om processen te verbeteren en efficiënter te maken. Door deze filosofie toe te passen binnen de OGSM-methode, kunnen bedrijven hun doelstellingen behalen en tegelijkertijd hun processen verbeteren.

Teamwerk is ook een belangrijk onderdeel van de Japanse bedrijfscultuur. Het idee is dat medewerkers elkaar ondersteunen en samenwerken om doelen te bereiken. Dit wordt ook toegepast binnen de OGSM-methode. Door teamleden duidelijke richting te geven en hun doelen op elkaar af te stemmen, kunnen zij effectiever samenwerken en bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

De vier elementen van OGSM

De OGSM-methode omvat vier elementen: doelstellingen, meetbare doelen, strategieën en prestatie-indicatoren. Deze elementen zijn onderling verbonden en bieden richting voor planning, uitvoering en evaluatie.

Objectives: doelstellingen

Doelstellingen zijn de richtinggevende principes die bepalen waar het bedrijf naartoe wil. Een doelstelling is een bredere verklaring over wat het bedrijf wil bereiken op middellange tot lange termijn.

Bij het opstellen van doelstellingen is het belangrijk om rekening te houden met de missie en visie van het bedrijf. De doelstellingen moeten in lijn zijn met de kernwaarden en de gewenste toekomst van het bedrijf. Het formuleren van doelstellingen kan helpen bij het bepalen van de juiste koers en het creëren van focus binnen het bedrijf.

Goals: meetbare doelen

Meetbare doelen zijn de specifieke stappen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Zij zijn meetbaar en kunnen worden vertaald in prestatie-indicatoren. Goals zijn acties die gedaan moeten worden in een bepaalde tijd.

Het stellen van meetbare doelen kan helpen bij het bepalen van de voortgang van het bedrijf en het bijsturen van de strategieën. Het is belangrijk om realistische en haalbare doelen te stellen, die uitdagend genoeg zijn om het beste uit het team te halen.

Strategies: strategieën

Strategieën zijn de manieren waarop het bedrijf de doelstellingen en meetbare doelen wil bereiken. Zij beschrijven de aanpak die het bedrijf wil hanteren om resultaten te behalen. Een strategie is veelal een plan met meerdere stappen, dat gericht is op een van de goals.

Het bepalen van de juiste strategieën kan het verschil maken tussen succes en falen. Het is belangrijk om te kijken naar de sterke punten van het bedrijf en deze te benutten om de doelen te bereiken. Ook moet er rekening worden gehouden met de markt en de concurrentie om een goede strategie te kunnen bepalen.

Measures: prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren zijn meetbare resultaten die laten zien in hoeverre het bedrijf de doelstellingen heeft bereikt. Zij geven inzicht in het succes van de uitvoering van de strategieën en behaalde goals. Op basis van de resultaten van measures kunnen bijstuuracties worden genomen.

Het meten van de prestaties van het bedrijf is essentieel om te kunnen bepalen of de strategieën en doelen worden behaald. Het is belangrijk om de juiste prestatie-indicatoren te kiezen, die aansluiten bij de doelstellingen en meetbare doelen. Op basis van de resultaten kunnen er bijstuuracties worden genomen om het bedrijf weer op koers te krijgen.

Daarnaast verstaan we onder measures ook nog de maatregelen, de acties. Een plan wordt slechts gerealiseerd als er afspraken zijn ghemaakt over wie-doet-wat-wanneer. Zoals we vaak citeren: "it's all about execution".

Het belang van OGSM in bedrijfsplanning

OGSM biedt een gestructureerde aanpak voor bedrijfsplanning en het opstellen van doelen. Hiermee kunnen bedrijven het maximale uit hun teams halen en gericht werken aan het bereiken van resultaten.

Duidelijke communicatie en samenwerking

OGSM zorgt voor duidelijke communicatie en samenwerking binnen teams. Doordat de doelstellingen en meetbare doelen voor iedereen inzichtelijk zijn, begrijpen teamleden waar zij aan werken. De gestructureerde aanpak zorgt voor alignment op de doelstellingen en meetbare doelen. Hierdoor is de koppeling tussen doelstellingen en acties direct helder.

Daarnaast zorgt OGSM voor een gemeenschappelijke taal binnen het team. Iedereen begrijpt wat er bedoeld wordt met de verschillende termen en begrippen die gebruikt worden in het OGSM-model. Dit voorkomt misverstanden en zorgt voor een efficiëntere communicatie.

Focus op prioriteiten

OGSM zorgt voor focus op prioriteiten. Er is geen twijfel mogelijk over wat belangrijk is voor het bedrijf. Dit leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering. De nadruk op doelstellingen en meetbare doelen in OGSM zorgt ervoor dat er heldere keuzes kunnen worden gemaakt over waar het bedrijf zich op moet richten. Dit voorkomt ""spaghetti management"".

Bovendien helpt OGSM bij het maken van keuzes op lange termijn. Door het opstellen van een visie en missie, en het vaststellen van de belangrijkste doelstellingen, kan het bedrijf zich richten op de toekomst en de juiste beslissingen nemen om deze toekomst te realiseren.

Meetbaarheid en voortgangsbewaking

OGSM maakt meetbaarheid en voortgangsbewaking mogelijk. Doordat er meetbare doelen en prestatie-indicatoren zijn, kunnen resultaten eenvoudig worden bijgehouden. Dit zorgt voor relevante informatie om bij te sturen en de resulaten te optimaliseren. OGSM bevordert op deze wijze continue verbetering.

Bovendien helpt OGSM bij het identificeren van eventuele knelpunten in het bedrijfsproces. Door het monitoren van de voortgang en het meten van de prestaties, kunnen problemen worden geïdentificeerd en opgelost voordat ze grote gevolgen hebben voor het bedrijf.

Al met al is OGSM een belangrijk instrument voor bedrijfsplanning en het behalen van succesvolle resultaten. Het zorgt voor duidelijke communicatie en samenwerking, focus op prioriteiten en meetbaarheid en voortgangsbewaking. Door het gebruik van OGSM kunnen bedrijven hun doelen effectief en efficiënt bereiken.

OGSM in de praktijk

OGSM is een veelgebruikte methode voor bedrijfsplanning en -management. Het opstellen van een OGSM-plan kan echter een uitdaging zijn. Het is daarom nuttig om succesvolle toepassingen en tips te bekijken. Hieronder staan enkele van de belangrijkste lessen uit de praktijk.

Voorbeelden van succesvolle toepassingen

Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die OGSM met succes hebben toegepast. Een van de bekendste voorbeelden is Starbucks. Zij hebben OGSM gebruikt om hun omzet in slechts vijf jaar te verdrievoudigen. Dit deden ze door hun doelen specifiek te maken en meetbare resultaten te formuleren.

Een ander voorbeeld is Nike. Zij hebben OGSM gebruikt om hun merk te versterken en hun producten beter te positioneren. Dit deden ze door hun doelen te koppelen aan de behoeften en wensen van hun klanten en door hun marketingstrategieën te verbeteren.

Tips voor het opstellen van een OGSM-plan

Het opstellen van een OGSM-plan kan een uitdaging zijn. Hieronder staan enkele tips om het proces te vergemakkelijken:

  • Stel het plan gezamenlijk met het team op. Zo wordt iedereen betrokken bij de bepaling van de bedrijfsdoelstellingen en meetbare doelen.
  • Formuleer goals SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).
  • Maak de beoogde resultaten meetbaar. Zo kun je achteraf bepalen of je doelen zijn behaald.
  • Zorg voor een goede communicatie tussen de verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Zo kan iedereen bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen.

Veelvoorkomende valkuilen en uitdagingen

Hoewel OGSM een krachtige tool is voor bedrijfsplanning en -management, zijn er ook enkele uitdagingen en valkuilen:

  • Teamleden kunnen overweldigd worden door de hoeveelheid informatie en uitdagingen.
  • Doelen kunnen lastig zijn om specifiek genoeg te maken.
  • Het kan moeilijk zijn om de juiste KPI's (Key Performance Indicators) te bepalen.
  • Het kan lastig zijn om het plan up-to-date te houden en bij te stellen wanneer dat nodig is.

Desondanks blijft OGSM een krachtige tool voor bedrijfsplanning en -management. Bedrijven die OGSM op een effectieve en consistente manier gebruiken, kunnen de prestaties van hun team verbeteren en blijven excelleren.

Wil je meer weten over OGSM en hoe je het kunt toepassen in jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze experts.

Table of Content

Meer inspiratie

View All
Portfolio versus projectmanagement
Strategie

Portfolio versus projectmanagement

portfoliomanagement en projectmanagement
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
June 10, 2024
Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken
Vergaderingen

Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken

Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken Het idee dat we "geen tijd" hebben is een veelgehoorde klacht in de hedendaagse werkwereld. De realiteit is dat iedereen dezelfde 24 uur per dag krijgt, een onveranderlijke fysische waarheid. Het probleem ligt niet zozeer bij het aantal beschikbare uren, maar hoe we kiezen om deze in te vullen. Prioriteit geven aan de juiste taken is cruciaal. Dit artikel verkent hoe medewerkers efficiënter kunnen werken door minder te vergaderen en meer gefocust te werken.
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
April 16, 2024
It’s all about Execution
Strategie

It’s all about Execution

In de dynamische bedrijfswereld is het uitvoeren van acties binnen strategieën, vergaderingen en projecten cruciaal voor succes. Interessant is dat statistieken aangeven dat slechts ongeveer de helft van de acties in bedrijven op tijd wordt afgerond. Deze blog duikt in de uitdagingen en oplossingen van actiegericht management.
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
January 24, 2024

too-doo brengt je strategie tot leven