It’s all about Execution

Gert Van De Viiver
January 23, 2024
5 min read
It’s all about Execution

De Kunst van Actiegericht Management: Valkuilen en Oplossingen : “It’s all about Execution”

 

In de dynamische bedrijfswereld is het uitvoeren van acties binnen strategieën, vergaderingen en projecten cruciaal voor succes. Interessant is dat statistieken aangeven dat slechts ongeveer de helft van de acties in bedrijven op tijd wordt afgerond. Deze blog duikt in de uitdagingen en oplossingen van actiegericht management.

 

De Uitdaging van Actiegericht Management:

Ondanks zorgvuldige planning, blijkt uit onderzoek dat gemiddeld slechts 50% van de bedrijfsacties op tijd wordt voltooid. Dit wijst op een significante kloof tussen planning en uitvoering, wat kan leiden tot vertragingen, frustraties en niet uitgevoerde doelstellingen.

 

De Valkuilen van Actie-Uitvoering:

 

Niet heldere Doelstellingen: Vage acties leiden tot verwarring en inefficiëntie.

Overbelasting van Taken: Te veel acties kunnen werknemers overweldigen, waardoor prioriteiten verloren gaan.

Gebrek aan Verantwoordelijkheid: Zonder duidelijke verantwoordelijkheden is er geen aansprakelijkheid.

Ontbrekende Opvolging: Zonder regelmatige controle rakenacties in de vergetelheid.

Weerstand tegen Verandering: Verandering kan moeilijk zijn zonder adequate ondersteuning.

 

Praktische Tips voor Verbetering:

 

Definieer Acties Duidelijk: Maak elke actie concreet en meetbaar.

Prioriteer Wijselijk: Focus op kritieke acties om overweldiging te voorkomen.

Wijs Verantwoordelijkheden Toe: Zorg dat iedereen weet wie wat doet.

Implementeer Regelmatige Controles: Monitor de voortgang van acties.

Creëer een Verantwoordingscultuur: Waardeerverantwoordelijkheid en initiatief.

Ondersteun Veranderingsmanagement: Bied training en hulp bij aanpassing aan nieuwe processen.

Vier Successen: Erken en beloon voltooide acties.

Conclusie:

De kloof tussen planning en uitvoering in actiegericht management is groot, gezien slechts 50% van de acties op tijd wordt afgerond. Door valkuilen te herkennen en strategische oplossingen toe te passen, kunnen organisaties deze kloof overbruggen en hun doelen effectief bereiken.

Table of Content

Meer inspiratie

View All
Portfolio versus projectmanagement
Strategie

Portfolio versus projectmanagement

portfoliomanagement en projectmanagement
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
June 10, 2024
Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken
Vergaderingen

Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken

Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken Het idee dat we "geen tijd" hebben is een veelgehoorde klacht in de hedendaagse werkwereld. De realiteit is dat iedereen dezelfde 24 uur per dag krijgt, een onveranderlijke fysische waarheid. Het probleem ligt niet zozeer bij het aantal beschikbare uren, maar hoe we kiezen om deze in te vullen. Prioriteit geven aan de juiste taken is cruciaal. Dit artikel verkent hoe medewerkers efficiënter kunnen werken door minder te vergaderen en meer gefocust te werken.
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
April 16, 2024
It’s all about Execution
Strategie

It’s all about Execution

In de dynamische bedrijfswereld is het uitvoeren van acties binnen strategieën, vergaderingen en projecten cruciaal voor succes. Interessant is dat statistieken aangeven dat slechts ongeveer de helft van de acties in bedrijven op tijd wordt afgerond. Deze blog duikt in de uitdagingen en oplossingen van actiegericht management.
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
January 24, 2024

too-doo brengt je strategie tot leven