Checklist voor ISO 9001: Een Handig Overzicht

Gert Van De Viiver
August 4, 2023
5 min read
Checklist voor ISO 9001: Een Handig Overzicht

Ben je op zoek naar manieren om het kwaliteitsmanagement in je bedrijf te verbeteren? Dan is het implementeren van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem misschien wel iets voor jou! In dit artikel leer je alles over ISO 9001 en krijg je een handige checklist om te gebruiken bij de implementatie van het systeem.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm is ontworpen om bedrijven te helpen hun kwaliteitsprocessen te verbeteren en hun klanttevredenheid te verhogen. Wanneer je een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem implementeert, zorg je ervoor dat alle processen en procedures in je bedrijf consistent en gestructureerd verlopen.

Definitie en doel van ISO 9001

ISO 9001 is ontworpen om bedrijven te helpen bij het implementeren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat het beheren van bedrijfsprocessen, het verbeteren van de klanttevredenheid en het verhogen van de winstgevendheid.

De norm is gebaseerd op een aantal principes, waaronder klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid van medewerkers, procesbenadering, continue verbetering, evidence-based decision making en relatiemanagement. Door deze principes te integreren in het kwaliteitsmanagementsysteem, kan een bedrijf de efficiëntie en effectiviteit van haar processen verbeteren en de klanttevredenheid verhogen.

ISO 9001 biedt een raamwerk voor het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem, maar het is aan het bedrijf zelf om te beslissen hoe het systeem eruit moet zien en welke processen en procedures erin moeten worden opgenomen. Het is belangrijk om het systeem regelmatig te evalueren en te verbeteren om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de behoeften van het bedrijf en haar klanten.

Belang van ISO 9001-certificering voor bedrijven

ISO 9001-certificering is een belangrijke marker voor klanten en leveranciers. Het bewijst dat jouw bedrijf zich inspant om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Het geeft klanten vertrouwen dat een bedrijf voldoet aan internationale normen en regelgeving.

Bovendien kan ISO 9001-certificering helpen bij het verbeteren van de interne processen van een bedrijf. Het kan leiden tot een betere communicatie, meer betrokkenheid van medewerkers en een hogere efficiëntie. Dit kan op zijn beurt leiden tot een hogere winstgevendheid en een betere concurrentiepositie in de markt.

Tot slot kan ISO 9001-certificering ook helpen bij het voldoen aan de eisen van potentiële klanten en leveranciers. Veel bedrijven vereisen dat hun leveranciers ISO 9001-gecertificeerd zijn voordat ze zaken met hen doen. Door gecertificeerd te zijn, kan een bedrijf dus nieuwe zakelijke kansen creëren en haar klantenbestand uitbreiden.

De basisprincipes van ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm die organisaties helpt bij het opzetten en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het is gebaseerd op een aantal kernprincipes die bedrijven kunnen helpen om hun processen te verbeteren en zo de kwaliteit van hun producten of diensten te verhogen.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid is een belangrijk principe van ISO 9001. Bedrijven moeten zich focussen op het begrijpen van de behoeften van hun klanten en proberen om aan deze behoeften tegemoet te komen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, het monitoren van klachten en het bieden van goede after-sales service.

In Nederland zijn er veel bedrijven die zich richten op klantgerichtheid. Zo heeft bijvoorbeeld Coolblue een uitstekende klantenservice en biedt het bedrijf gratis verzending en retournering. Ook bol.com is een bedrijf dat zich sterk richt op klantgerichtheid, door het bieden van een breed assortiment en goede klantenservice.

Leiderschap en betrokkenheid

Leiderschap en betrokkenheid zijn ook belangrijke principes van ISO 9001. Een bedrijf moet een duidelijke visie en missie hebben en moet zich inzetten om deze uit te dragen naar haar medewerkers. Het management moet ook betrokken zijn bij het kwaliteitsmanagementproces en het goede voorbeeld geven.

In Nederland zijn er veel bedrijven die leiderschap en betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Zo heeft bijvoorbeeld Tony's Chocolonely een duidelijke visie op het gebied van eerlijke chocolade en zet het bedrijf zich in om deze visie uit te dragen. Ook het Nederlandse bedrijf Philips heeft een sterke focus op leiderschap en betrokkenheid, door het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers.

Procesbenadering

Een bedrijf zou zich moeten richten op het beheer van processen die betrokken zijn bij de productie of de dienstverlening, in plaats van het focussen op individuele taken. Het beheersen van deze processen zou moeten leiden tot verhoogde efficiëntie en kwaliteit.

In Nederland zijn er veel bedrijven die zich richten op procesbenadering. Zo heeft bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijf ASML een zeer gestroomlijnd productieproces, waardoor het bedrijf in staat is om zeer geavanceerde machines te produceren. Ook de Nederlandse bank ING heeft een sterke focus op procesbenadering, door het bieden van snelle en efficiënte bankdiensten.

Continue verbetering

Een bedrijf zou zich voortdurend moeten blijven verbeteren op basis van feedback van klanten en medewerkers. Het streven naar perfectie maakt deel uit van de bedrijfscultuur.

In Nederland zijn er veel bedrijven die zich richten op continue verbetering. Zo heeft bijvoorbeeld het Nederlandse bedrijf Heineken een sterke focus op kwaliteit en innovatie, waardoor het bedrijf in staat is om steeds betere bieren te produceren. Ook het Nederlandse bedrijf DSM heeft een sterke focus op continue verbetering, door het bieden van innovatieve oplossingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Stappen voor het implementeren van ISO 9001

De implementatie van een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem gaat hand in hand met een gestructureerde aanpak. Hieronder vind je de stappen die je moet nemen om het systeem succesvol te implementeren:

Bepaal de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem

Je moet het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem bepalen. Dit betekent dat je het type proces moet identificeren dat je onder controle wilt hebben en de omvang van de implementatie moet bepalen.

Een belangrijk onderdeel van het bepalen van de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem is het identificeren van de klantvereisten. Dit kan worden gedaan door middel van marktonderzoek, klanttevredenheidsonderzoeken en feedback van klanten. Door deze vereisten in kaart te brengen, kan het kwaliteitsmanagementsysteem worden ontworpen om aan deze vereisten te voldoen.

Ontwikkel een kwaliteitsbeleid en -doelstellingen

Je moet een kwaliteitsbeleid opstellen dat in overeenstemming is met de doelen van je bedrijf. Het moet verklaren hoe je bedrijf zich richt op kwaliteit en klanttevredenheid, en moet meetbare doelen bevatten die je wilt bereiken.

Het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid en -doelstellingen is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het beleid en de doelstellingen moeten worden gecommuniceerd naar alle medewerkers van het bedrijf en moeten regelmatig worden beoordeeld en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn.

Identificeer en documenteer processen

Je moet de processen in je bedrijf identificeren die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het is ook belangrijk om deze processen te documenteren en te beheren, zodat ze gemakkelijk kunnen worden gevolgd en gecontroleerd.

Het documenteren van processen is een belangrijke stap in het kwaliteitsmanagementsysteem. Het stelt medewerkers in staat om de processen te begrijpen en te volgen, en het stelt het bedrijf in staat om de processen te controleren en te verbeteren. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de documentatie up-to-date blijft en dat alle medewerkers toegang hebben tot de juiste documentatie.

Implementeer en beheer het kwaliteitsmanagementsysteem

Je moet het kwaliteitsmanagementsysteem in je bedrijf implementeren en zorgen dat het voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-norm. Dit betekent dat je de processen moet volgen, moet meten hoe effectief ze zijn en corrigeren waar nodig.

Het implementeren en beheren van het kwaliteitsmanagementsysteem is een doorlopend proces. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of het systeem nog steeds voldoet aan de vereisten van de ISO 9001-norm en of het nog steeds effectief is in het bereiken van de doelstellingen van het bedrijf. Door het systeem regelmatig te beoordelen en te verbeteren, kan het bedrijf blijven voldoen aan de eisen van de klanten en de markt.

Checklist voor ISO 9001-certificering

Wanneer je de implementatie van het ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem hebt afgerond, is het tijd om je bedrijf te laten certificeren. Hieronder vind je de belangrijkste stappen om te nemen:

Voorbereiding op de certificeringsaudit

Je moet je bedrijf voorbereiden op de certificeringsaudit. Dit betekent dat je alle documentatie moet aanleveren die aantoont dat je bedrijf aan de ISO 9001-normen voldoet.

Naast het verzamelen van documentatie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem en hun rol daarin. Zorg ervoor dat er voldoende training en communicatie plaatsvindt om iedereen op de hoogte te houden.

Ook is het belangrijk om te zorgen voor een goede planning van de certificeringsaudit. Zorg ervoor dat alle benodigde mensen beschikbaar zijn en dat de audit plaatsvindt op een geschikt moment voor het bedrijf.

Interne audits uitvoeren

Je moet regelmatig interne audits uitvoeren om ervoor te zorgen dat je bedrijf nog steeds voldoet aan de ISO 9001-normen. Dit zou moeten leiden tot aanbevelingen voor verbetering en correctieve acties.

Tijdens deze interne audits is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de naleving van de normen, maar ook naar de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Zijn er processen die verbeterd kunnen worden? Zijn er nieuwe risico's die aangepakt moeten worden?

Door deze interne audits regelmatig uit te voeren, zorg je ervoor dat het kwaliteitsmanagementsysteem blijft evolueren en verbeteren.

Management review

Je moet een periodieke management review uitvoeren om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsmanagementsysteem effectief en efficiënt blijft. Tijdens deze review moet je beslissingen nemen over verbeteringen en corrigerende maatregelen.

Tijdens de management review is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de resultaten van de interne audits, maar ook naar de algemene prestaties van het bedrijf. Zijn er trends te zien in klachten van klanten? Zijn er nieuwe kansen voor verbetering?

Door deze bredere blik te hanteren tijdens de management review, zorg je ervoor dat het kwaliteitsmanagementsysteem niet alleen effectief is, maar ook bijdraagt aan de algehele prestaties van het bedrijf.

Correctieve en preventieve maatregelen

Je moet corrigerende en preventieve maatregelen nemen wanneer processen niet effectief zijn. Dit betekent dat je de oorzaak van problemen moet achterhalen en maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen.

Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de directe oorzaken van problemen, maar ook naar de onderliggende oorzaken. Door deze onderliggende oorzaken aan te pakken, voorkom je dat problemen in de toekomst opnieuw optreden.

Daarnaast is het belangrijk om ook preventieve maatregelen te nemen. Door proactief risico's te identificeren en aan te pakken, voorkom je dat problemen überhaupt ontstaan.

Door deze corrigerende en preventieve maatregelen consequent toe te passen, zorg je ervoor dat het kwaliteitsmanagementsysteem steeds effectiever wordt en dat het bedrijf blijft groeien.

Waarom kiezen voor ISO 9001?

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Het implementeren van deze norm kan tal van voordelen opleveren voor je organisatie. Zo kan het zorgen voor een verbeterde klanttevredenheid, een hogere productiviteit en efficiëntie, een vermindering van kosten en fouten en een betere interne communicatie en samenwerking.

De voordelen van ISO 9001

Door het implementeren van ISO 9001 kun je als organisatie aantonen dat je voldoet aan internationale normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit kan niet alleen zorgen voor een verbeterde reputatie, maar ook voor een groter vertrouwen van klanten en andere belanghebbenden. Bovendien kan het leiden tot een vermindering van risico's en aansprakelijkheid en kan het helpen om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.

Hoe implementeer je ISO 9001?

Om ISO 9001 te implementeren, moet je een aantal stappen doorlopen. Allereerst moet je de norm bestuderen en begrijpen wat er van je organisatie wordt verwacht. Vervolgens moet je een plan opstellen om aan de norm te voldoen en de benodigde middelen en resources verzamelen. Daarna moet je de norm implementeren en ervoor zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwe procedures en werkwijzen. Tot slot moet je regelmatig evalueren en verbeteren om ervoor te zorgen dat je blijft voldoen aan de norm.

De impact van ISO 9001 op je organisatie

Het implementeren van ISO 9001 kan een grote impact hebben op je organisatie. Het kan zorgen voor een verbeterde efficiëntie en productiviteit, een hogere klanttevredenheid en een betere interne communicatie en samenwerking. Bovendien kan het leiden tot een vermindering van kosten en fouten en kan het helpen om nieuwe klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden. Door te investeren in kwaliteitsmanagement, kun je ervoor zorgen dat je organisatie klaar is voor de toekomst en blijft groeien en bloeien.

Table of Content

Meer inspiratie

View All
Portfolio versus projectmanagement
Strategie

Portfolio versus projectmanagement

portfoliomanagement en projectmanagement
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
June 10, 2024
Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken
Vergaderingen

Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken

Prioriteit Stellen in Werk: Minder Vergaderen, Meer Bereiken Het idee dat we "geen tijd" hebben is een veelgehoorde klacht in de hedendaagse werkwereld. De realiteit is dat iedereen dezelfde 24 uur per dag krijgt, een onveranderlijke fysische waarheid. Het probleem ligt niet zozeer bij het aantal beschikbare uren, maar hoe we kiezen om deze in te vullen. Prioriteit geven aan de juiste taken is cruciaal. Dit artikel verkent hoe medewerkers efficiënter kunnen werken door minder te vergaderen en meer gefocust te werken.
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
April 16, 2024
It’s all about Execution
Strategie

It’s all about Execution

In de dynamische bedrijfswereld is het uitvoeren van acties binnen strategieën, vergaderingen en projecten cruciaal voor succes. Interessant is dat statistieken aangeven dat slechts ongeveer de helft van de acties in bedrijven op tijd wordt afgerond. Deze blog duikt in de uitdagingen en oplossingen van actiegericht management.
Gert Van De Vijver
Gert Van De Vijver
January 24, 2024

too-doo brengt je strategie tot leven